6 Darbi | 2 Palīgs | 2 Seniori

Padomi pašnodarbināto personu reģistrācijai VID

Ja iedzīvotājs, vēloties kļūt par pašnodarbināto, caurlūko likumus, kas attieksies uz vņu, ir  jāzina, ka termins “pašnodarbinātais” ir lietots likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, bet citos nodokļu likumos ir atrodams termins “saimnieciskās darbības veicējs.”

Likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” ir atrodama pašnodarbinātā definīcija, 1.panta 3.daļā uzskaitīts, ka pašnodarbinātais ir persona, kura gūst ienākumu kā:

 • persona, kas veic individuālo darbu;
 • persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā un kura saņem autoratlīdzību (autortiesību un blakustiesību atlīdzību), izņemot autortiesību mantinieku un citu autortiesību pārņēmēju;
 • zvērināts notārs;
 • zvērināts advokāts;
 • zvērināts revidents;
 • prakses ārsts, prakses farmaceits, prakses veterinārārsts, prakses optometrists;
 • cita fiziskā persona, kas reģistrējusies kā saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma nodokļa maksātāja;
 • zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieks, kas, nebūdams darba tiesiskajās attiecībās ar savas zemnieku (zvejnieku) saimniecības pārvaldes institūciju, veic šīs zemnieku (zvejnieku) saimniecības vadības funkciju, ja šajā zemnieku (zvejnieku) saimniecībā likumā noteiktajā kārtībā nav iecelts (ievēlēts) pārvaldnieks (direktors);
 • persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā un kuras darbu apmaksā no Latvijas Republikai piešķirtajiem ārvalstu tehniskās palīdzības vai starptautisko finanšu institūciju aizdevuma līdzekļiem;
 • zvērināts tiesu izpildītājs;
 • individuālais komersants.

 

Saimnieciskās darbības veicēja reģistrācija VID:
https://www.vid.gov.lv/lv/saimnieciskas-darbibas-veiceji

(!) Pārskatus un deklarācijas iesniedz elektroniski, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

Saistītās datnes:

One thought on “Padomi pašnodarbināto personu reģistrācijai VID

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved DUETS.eu